Tại sao bạn không nên tìm kiếm quảng cáo của chính bạn trên Google?

Đã sửa đổi vào Mon, 26 Dec 2016 lúc 04:27 AM

Nếu bạn liên tục tìm kiếm quảng cáo của chính mình trên Tìm kiếm của Google nhưng không bao giờ nhấp vào quảng cáo đó, bạn có thể bị ngừng xem quảng cáo. 


Đó là vì hệ thống của Google nhận ra máy tính của bạn và ngừng hiển thị cho bạn quảng cáo mà hệ thống cho rằng bạn không quan tâm đến. 


Hãy nhớ sử dụng Công cụ xem trước và chẩn đoán quảng cáo để xem quảng cáo của bạn như quảng cáo xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của Google thay vì thực hiện tìm kiếm thông thường. Công cụ này ngăn bạn làm tăng số lần hiển thị trong khi cố gắng tìm quảng cáo của mình.


Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết