Hướng dẫn cấp quyền cho Fusion truy cập vào tài khoản TikTok

Đã sửa đổi vào Thu, 17 Nov 2022 lúc 05:43 PM

Để Fusion thực hiện dịch vụ của bạn, hãy quét mã QR này để phê duyệt yêu cầu từ Fusion.


Cách quét mã


1. Mở ứng dụng TikTok và nhấn vào "Bạn bè"
2. Nhấn vào , sau đó nhấn vào  để quét mã
3. Ủy quyền cho yêu cầu quyền truy cập


Ủy quyền cho Trung tâm doanh nghiệp FUSION
Phân phối quảng cáo bằng các bài đăng hiện có
Truy cập thông tin hồ sơ | Truy cập các video công khai | Truy cập các video có hỗ trợ quảng cáo
Phân phối quảng cáo bằng video LIVE
Truy cập thông tin hồ sơ | Truy cập các video LIVE

Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết