4 câu hỏi lượng tử cải tiến hiệu suất đội ngũ bán hàng

Đã sửa đổi vào Wed, 25 Sep 2019 lúc 01:23 PM

Đặt 4 câu hỏi quyền năng để cải tiến hiệu suất bán hàng mỗi tuần cho đội ngũ của bạn

a) Bạn đã làm gì để bán được đơn hàng?
b) Bạn đã không làm gì để không bán được hàng?
c) Bạn đã không làm gì để bán được hàng?
d) Bạn đã làm gì để không bán được hàng?

*Đội Ngũ Hỗ Trợ Fusion: http://support.fusion.vn

Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết