Thay đổi chủ sở hữu và người quản lý kênh Youtube

Đã sửa đổi vào Mon, 15 Jan 2018 lúc 04:21 PM

Nếu một kênh được liên kết với Tài khoản thương hiệu thì nhiều người có thể quản lý kênh từ Tài khoản Google của họ. Bạn không cần tên người dùng hoặc mật khẩu riêng để quản lý kênh YouTube bằng Tài khoản thương hiệu.


Trước khi bắt đầu: Bạn sẽ chỉ nhìn thấy tùy chọn thay đổi chủ sở hữu và người quản lý nếu kênh của bạn đã liên kết với Tài khoản thương hiệu. Hãy tìm hiểu cách kiểm tra xem kênh của bạn có được kết nối với Tài khoản thương hiệu không hoặc cách chuyển kênh của bạn sang Tài khoản thương hiệu


Thêm chủ sở hữu và người quản lý


Chỉ chủ sở hữu Tài khoản thương hiệu mới có thể cấp quyền truy cập cho mọi người vào kênh YouTube.


Chủ sở hữu có thể thêm các chủ sở hữu và người quản lý khác. Bạn có thể chọn chỉ định người quản lý hoặc người quản lý truyền thông cho kênh YouTube. Nếu bạn thêm chủ sở hữu khác vào kênh, họ có thể thực hiện mọi hành động đối với kênh, bao gồm cả việc xóa kênh và xóa các chủ sở hữu khác. Hãy tìm hiểu thêm về các vai trò cho Tài khoản thương hiệu.

 1. Trên YouTube, đăng nhập với tư cách là chủ sở hữu Tài khoản thương hiệu.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng tài khoản và chọn kênh bạn muốn quản lý. 
 3. Đi đến cài đặt tài khoản của kênh bằng cách nhấp vào biểu tượng kênh > sau đó nhấp vào Cài đặt hoặc biểu tượng cài đặt .
 4. Nhấp vào Thêm hoặc xóa người quản lý. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang "Chi tiết tài khoản thương hiệu".
 5. Bên cạnh "Người quản lý", hãy nhấp vào Quản lý quyền.
  • Thêm chủ sở hữu: Nhấp vào mũi tên thả xuống bên dưới tên của người đó rồi chọn Chuyển quyền sở hữu.
  • Thêm người quản lý: Nhập địa chỉ email của người mà bạn muốn chỉ định làm người quản lý. Sau đó, nhấp vào Mời. Sau khi họ chấp nhận lời mời, họ có thể truy cập kênh từ Tài khoản Google của riêng họ. Bạn cũng có thể thực hiện việc này để thay đổi từ chủ sở hữu sang người quản lý.

Xóa chủ sở hữu và người quản lý

Chỉ chủ sở hữu của Tài khoản thương hiệu mới có thể xóa chủ sở hữu hoặc người quản lý khỏi kênh YouTube của Tài khoản thương hiệu.

 1. Trên YouTube, đăng nhập với tư cách là chủ sở hữu Tài khoản thương hiệu.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng tài khoản và chọn kênh bạn muốn quản lý. 
 3. Đi đến cài đặt tài khoản của kênh bằng cách nhấp vào biểu tượng kênh > sau đó nhấp vào Cài đặt hoặc biểu tượng cài đặt .
 4. Nhấp vào Thêm hoặc xóa người quản lý. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang "Chi tiết tài khoản thương hiệu".
 5. Bên cạnh "Người quản lý", hãy nhấp vào Quản lý quyền.
 6. Tìm người quản lý mà bạn muốn xóa rồi nhấp vào dấu X bên cạnh tên của họ. Họ sẽ không thể truy cập kênh từ Tài khoản Google của họ được nữa.

Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết