Fusion Member Services: Đăng ký email hoặc điều chỉnh liên lạc nhận thông tin hỗ trợ quản lý gia hạn dịch vụ của bạn

Đã sửa đổi vào Wed, 05 Jul 2023 lúc 12:09 AM

Trước tiên, bạn hãy tìm hiểu về tiện ích Fusion Member Services tại đây.


Nếu bạn và đội ngũ của mình nhận được thông tin thông báo gia hạn dịch vụ, và muốn điều chỉnh?


Bạn hãy ngay Gửi một Vé Yêu Cầu cho Fusion


Những gì tôi cần cập nhật cho Fusion?


  • Đăng ký tiện ích quản lý dịch vụ, hoặc Huỷ nhận thông tin dịch vụ của bạn
  • Email:
  • Số điện thoại: (Di động hoặc line số cố định)
  • Họ và tên, chức vụ, hoặc/và bộ phận:
  • Bất kể yêu cầu nào khác:


Theo mặc định, Fusion Member Services sẽ hỗ trợ bạn và đội ngũ của mình các thông tin gia hạn dịch vụ từ trước 45 ngày (hoặc ít hơn tuỳ dịch vụ)


Thông tin bạn được hỗ trợ qua email, có thể bao gồm:


  • Tên dịch vụ
  • Số tiền gia hạn
  • Thời hạn cuối để gia hạn
  • Phương thức để bạn thanh toán


Liên hệ ngày với Fusion ngay khi bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin, hoặc góp ý cho chúng tôi về tiện dịch này.

Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết