Hướng dẫn quản trị website Fusion (Tài liệu)

Đã sửa đổi vào Wed, 24 Jul 2019 lúc 09:10 AM

NỘI DUNG

  1. Đăng nhập

  2. Quản lý bài viết

  3. Quản lý trang

  4. Quản lý sản phẩm

  5. Quản lý đơn hàng

Tài liệu đính kèm (1)

Bài viết này có hữu ích không?

Thật tuyệt!

Cám ơn phản hồi của bạn

Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều!

Cám ơn phản hồi của bạn

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện bài viết này!

Chọn ít nhất một trong những lý do

Đã gửi phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của bạn và sẽ cố gắng sửa bài viết